כמה נעים להתאהב!   אולם, אחרי ההתרגשות הראשונה, זוגות מאורסים רבים מגלים שיש ביניהם תקלות בתקשורות, ציפיות שונות מאד, דפוסים ומנהגים משפחתיים שונים, תפיסות שונות לגבי ניהול זמן וכסף, וכן הלאה. תקלות כאלה מתרבות והולכות בעידן בו התמעטה זמן-איכות במשפחה המורחבת, וחברות ב-Facebook  באה על חשבון שיחות-נפש והתנסות בחברות אמיתית.

הדרכה בתקופת האירוסין עשויה למנוע אכזבות ותסכולים רבים.