בשנים הראשונות לאחר העליה, משפחות עוברות תקופת הסתגלות. החיים בארץ אינם תמיד תואמים את הציפיות שנרקמו בגולה.

ילדים, ובמיוחד מתבגרים, עלולים להרגיש שהוריהם כפו עליהם  הגירה לארץ זרה ופרידה מחברים ומשפחה.

מטפל דו-לשוני ודו-תרבותי מתאים במיוחד למשפחות בהן פער תרבותי מחריף את פער הדורות.