למרות שמטפל רגיש ומיומן מסוגל לעזור לאנשים בעלי רקע שונה, לעתים קרובות יחידים ומשפחות דתיים חשים בטוחים יותר כאשר המטפל הוא ירא שמים ומבין את השקפותיהם, שפתם, וסביבתם החברתית.